Lưu trữ Ngành đào tạo - Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A04, A06, D01

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301 Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn:A00, A01, A02, A03, A04    

Kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành:7510102 Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn:A00, A01, A02, A03, A04

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A03, A04

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Thời gian đào tạo: 4 - 5,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A03, A04

Kế toán

Mã ngành: 7340301 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: 3.5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

© COPYRIGHT 2023 Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 - Thiết kế bởi ECS Media