Sinh viên Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 tham gia Hội thao Chiến sĩ khỏe tại Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

Sinh viên Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 tham gia Hội thao Chiến sĩ khỏe tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

5/5 - (1 vote)

Nằm trong Khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sáng ngày 5/11/2023 Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức Hội thao Chiến sĩ khỏe cho sinh viên Trường Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 đang học tập tại Trung tâm.

Tại hội thao các vận động viên nam, nữ sẽ thi đấu tranh tài ở ba nội dung: kéo co, nhảy bao bố, mang súng vượt chướng ngại vật.

Sinh viên Trường Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 tham gia thử thách kéo co

 

Các bạn sinh viên tham gia thử thách nhảy bao bố

 

Thử thách mang súng vượt chướng ngại vật không thể làm khó sinh viên Trường Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023

 

Với mục đích giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng & An ninh, những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức hơn về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong khóa học GDQP&AN, sinh viên Trường Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023  sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; về vấn đề dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh quốc gia; đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, từ đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho mỗi sinh viên.

Đồng thời, sinh viên cũng sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản về sử dụng một số loại vũ khí quân sự; được luyện tập đội ngũ đơn vị và thực hiện các nền nếp chính quy trong quân đội và tham gia các hoạt động ngoại khóa văn hóa và thể thao.

 

 

Hội thao lần này cũng chính là cơ hội cho sinh viên Trường Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 giao lưu, trải nghiệm thực tế và rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần đồng đội.

Sinh viên cổ vũ tinh thần đồng đội

 

Khoảng khắc giao lưu văn nghệ, tăng tinh thần đoàn kết

Xem thêm một số hình ảnh tại Hội thao Chiến sĩ khỏe K50:

 

© COPYRIGHT 2023 Top 10 web cờ bạc, sòng bài casino online uy tín nhất 2023 - Thiết kế bởi ECS Media